Friskare Häst

Ring mig när du vill ha en Friskare Häst!Hästmassage, Träningsschema, Foderstater.


Senor och ligament

Senor och ligament förbinder skelettdelarna med varandra och fungerar som en länk mellan musklerna och skelettet. Det är vanligt att senor och ligament skadas på grund av överbelastning. Tyvärr tar återuppbyggnaden alltid tid, och då bör hästen få fullständig vila.

Senor

En sena består av trådar som fäster kroppsmuskulaturen vid skelettet. Det handlar om ett slags seg och knappt tänjbar bindväv som överför muskelns spänningar till lederna. Eftersom senorna inte är särskilt elastiska och har dålig genomblödning utsätts de mycket lätt för skador.

En sena är den del av muskeln som fäster mot ett ben. Senan består av en kraftig vävnad som är mycket tålig. Senans huvudsakliga uppgift är att överför kraft från muskeln till benet så att det blir en rörelse.

Senor kan bli stressade efter hårt arbete. Det betyder att de är på gränsen till att skadas. När en sena är inflammerad då är det ett stort problem hos hästar. Under der främre knäet respektive under hasen finns inga muskler utan bara senor. Dessa är mycket långa och belastas hårt och råkar ibland ut för irritationer eller skador.

På de ställen där senan passerar en led omges senan av en senskida som hjälper till att skydda mot nötning.

Nedanför knäna

Senorna fyller en mycket viktig funktion hos hästen, eftersom den så att säga går på tåspetsarna. Hästens knä motsvarar människans handled.

Nedanför knäet, som är en led, finns inte en enda muskel. Hästens skenben (fram och bak) består alltså bara av senor (förutom skelettben). De överför underarmens muskelsträckningar till hoven.

Den ytliga och den djupa böjsenan

Både den ytliga och den djupa böjsenan ligger bakom skenbenet. Den ytliga böjsenan är den sena som man kan känna på benets baksida, den tjänar till att böja kronbenet.

Den djupa böjsenan ligger litet längre in, mellan den ytliga böjsenan och skelettbenet. Den fäster hovbenets bakre kant och medverkar till att fullborda rörelsekedjan i hela hästens ben.