Friskare Häst

Ring mig när du vill ha en Friskare Häst!Hästmassage, Träningsschema, Foderstater.


Hästmassagens fyra faser

 •  Reparerande
 •  Nollställande
 •  Återuppbyggande
 •  Förebyggande  Fas 1 – Reparerande fasen

  Detta är det massören gör först och främst.
  Massören känner igenom hästen och börjar massera de ställen som är spända och/eller ömma.
  Hästmassören reparerar helt enkelt det som inte har sin fulla funktion. En spänd eller öm muskel kan aldrig jobba med full kapacitet, vilket leder till att hästen kompenserar med närliggande muskler, och problemet ligger inte längre hos en muskel utan hos en hel muskelgrupp, och det är här rörelseapparatens störningar blir tydliga.


  Fas 2 – Nollställande fasen

  Den nollställande fasen är den som påbörjas när läkningen är igång. Alla muskler har en ursprunglig funktionell position och så fort den avviker från denna kämpar omgivande muskler för att återställa funktionen, då uppstår kompensationsproblem. När vi löser upp muskelspänningarna slutar omkringliggande muskler att kompensera och läkningen är igång.
  Den nollställande fasen uppnår man genom framförallt stretching och underhållande massage. Vid stretchingen ökar du rörelseomfånget och muskelns kapacitet och muskeln blir nollställd när den töjs ut och får blodgenomströmning. Den nollställande fasen är en förutsättning för återuppbyggnad, som beskriv nedan.


  Fas 3 – Återuppbyggnadsfasen

  När vi har nollställt en muskel, och därmed en hel muskelgrupp finns inte längre några spänningar eller någon ömhet kvar. Men på grund av att muskeln har varit dysfunktionell under en kortare eller längre tid så har man tröttat ut och försvagat muskeln och muskelgruppen, och detta måste återuppbyggas.
  Återuppbyggnad sker med rätt träning och foderstat och kombineras med förebyggande åtgärder.


  Fas 4 – Förebyggande fasen

  När vi har löst ett problem och börjat återuppbyggnaden så börjar även förebyggnaden för problem. Detta innebär förebyggande massage på enkel nivå som hästägaren själv kan lära sig, regelbundna besök av massör samt tänjning före och stretching efter motionspassen. Denna fas ska du alltid bära med dig under hela ditt hästliv eftersom att du med enkla metoder kan spara tid och pengar genom att lägga ner ett par minuter per dag på förebyggande åtgärder, och i gengäld slippa dyra veterinärräkningar, produktionsbortfall i form av utebliven träning t.ex på grund av skada och eventuellt också utebliven tävling m.m.